GUE Fundamentals Spausdinti

Paskirtis

GUE Fundamentals kursas yra skirtas ugdyti svarbiausius naro įgūdžius, kurių reikia norint saugiai nardyti, nepaisant nardymo lygio ar aplinkos. Šio GUE Fundamentals kurso, kuris yra privalomas visų GUE kursų dalyviams, išskyrus 1 rekreacinio nardymo lygio (Recreational Diver Level 1) kursą, paskirtis trejopa:

-suteikti narui mėgėjui, kuris nepageidauja toliau mokytis nardyti, galimybę patobulinti pagrindinius nardymo įgūdžius, jaustis  vandenyje geriau, išsiugdyti didesnį pasitikėjimą ir gebėjimus,
-suteikti narui galimybę baigti aukštesnio lygio narų kursus taikant priemones, užtikrinančias didesnę sėkmės tikimybę,
-GUE kursuose nedalyvavusiems narams suteikti galimybę dalyvauti GUE mokymuose.

Reikalavimai dalyviams

1. Vykdyti GUE bendrojo kurso reikalavimus, nurodytus 1.6 skirsnyje.

2. Turėti ne mažiau kaip 16 metų.

3. Turėti pripažintos narų mokymo asociacijos išduotą atvirų vandenų naro pažymėjimą.

Trukmė

GUE Fundamentals kursas turi vykti ne trumpiau kaip keturias dienas, įskaitant ir teorinius užsiėmimus, ir praktinius užsiėmimus vandenyje. Užsiėmimai, kurių metu dalyvio ir instruktoriaus darbo santykis (ir vandenyje, ir paviršiuje) yra ne didesnis nei 3:1, turi vykti ne trumpiau kaip tris dienas. Vienas iš kurso reikalavimų – ne mažiau kaip dešimt valandų teorinių užsiėmimų ir penkios valandos praktinių užsiėmimų vandenyje; bent dukart neriama į ne mažiau kaip 8 metrų gylį.

 

Kurso apribojimai

Bendrieji mokymo apribojimai, nurodyti 1.4 skirsnyje.

Mokymų sausumoje metu arba užsiėmimuose vandens paviršiuje dalyvių ir instruktoriaus santykis neturi viršyti 8:1, o per užsiėmimus vandenyje negali viršyti 4:1. Šį santykį užsiėmimų vandenyje metu reikėtų sumažinti atsižvelgiant į blogas sąlygas ir (arba) blogą matomumą.

Didžiausias gylis – 18 metrų.

Dekompresija draudžiama.

Nardoma tik atvirame vandenyje.

Kurso turinys

Šis kursas, kurį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, yra skirtas ugdyti svarbiausiems įgūdžiams, kurių reikia norint saugiai nardyti. Šio kurso tikslas – padidinti nardymo malonumą mažinant stresą ir užtikrinti geresnius naro įgūdžius tinkamai kontroliuojant plūdrumą, kūno padėtį, judėjimą vandenyje, komandinį darbą ir kitus GUE principus. Vienas iš kurso reikalavimų – ne mažiau kaip dešimt valandų teorinių užsiėmimų ir penkios valandos praktinių užsiėmimų vandenyje; bent dukart neriama į ne mažiau kaip 8 metrų gylį.

 

Būtina mokomoji medžiaga

Doing it Right: The Fundamentals of Better Diving. Jarrod Jablonski, GUE, 2001, High Springs, Florida.

GUE Fundamentals Workbook.

Teorinių užsiėmimų temos

1. Įvadas – GUE organizacija
2. Pagrindinių įgūdžių ugdymas: plūdrumas, trimas, balansas ir judėjimas vandenyje
3. Pagrindiniai nardymo įgūdžiai
4. Racionalizacija ir įrangos konfigūracija
5. Gebėjimas orientuotis situacijoje
6. Nėrimo ir dujų planavimas
7. Nardymui skirtų dujų apžvalga
8. Dekompresijos principų apžvalga ir minimalios dekompresijos procedūros
9. Nardymo sauga ir nelaimingų atsitikimų prevencija
10. GUE sistema

Pratybos sausumoje ir jų temos

1. Narų komandos elgesio taisyklės

2. Pratybos su balionų ventiliais ir reguliatorių žarnomis (V-Drill, S- Drill)

3. Įrangos priderinimas ir funkcijos

4. Judėjimo vandenyje technika

5. Pratybos prieš panirimą

6. Signalinio plūdurų išleidimas

7. Sąmonę praradusio naro gaivinimas

8. Naro gelbėjimo metodai

Būtini nardymo įgūdžiai

1. Gerai išmanyti saugaus nardymo techniką; kartu įvertinamas pasirengimas nerti, veiksmai vandenyje ir veiksmai po panėrimo.

2. Gebėti nesustojus praplaukti ne mažiau kaip 275 metrus per mažiau nei 14 minučių. Šį testą reikėtų atlikti vilkint plaukimo kostiumą (jeigu reikia, su šilumos izoliacija).

3. Gebėti sulaikius kvėpavimą pranerti ne mažiau kaip 15 metrų.

4. Pademonstruoti atidumą komandos nariams ir laikytis saugos reikalavimų, greitai reaguoti į vizualinius signalus ir kito naro poreikius.

5. Gebėti parodyti, kaip veiksmingai ir tinkamai dalytis dujomis su naru, kurio balione baigėsi dujos.

6. Gebėti parodyti, kaip veiksmingai ir tinkamai dalytis dujomis su naru, kurio balione baigėsi dujos, ir kilti į paviršių vykdant minimalios dekompresijos sustojimus.

7. Tinkamai pademonstruoti ne mažiau kaip tris judėjimo vandenyje būdus, kurie būtų tinkami atsargumo reikalaujančioje ir (arba) dumblinoje aplinkoje; kurso dalyviai turėtų suprasti, kokie elementai būtini norint sėkmingai judėti atbulomis.

8. Viso mokymo metu elgtis saugiai ir atsakingai.

9. Gebėti išleisti signalinį plūdurą panaudojant ritę.

10. Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti po vandeniu.

11. Pademonstruoti žinias apie pagrindinę įrangą ir suprasti GUE įrangos konfigūraciją.

12. Pademonstruoti gelbėjimo nardant būdus, taip pat gebėti veiksmingai išgelbėti sąmonę praradusį narą. Reikėtų atkreipti dėmesį į sąmonę praradusio ir traukulių krečiamo naro gelbėjimo skirtumus.

13. Pademonstruoti plaukimą be kaukės, kai yra tiesioginis kontaktas su kitu komandos nariu.

14. Pademonstruoti tinkamą plūdrumą ir trimą, leidžiamas ne daugiau kaip 30 laipsnių kampas, gylio amplitudė ne daugiau kaip 1,5 metro. Svarbūs vertinimo kriterijai yra plūdrumo kitimo dažnis ir narų gebėjimas kontroliuoti plūdrumą ir trimą.

15. Gebėti atvirame vandenje pademosntruoti šiuos įgūdžius: išsivalyti kaukę, nusiimti ir vėl užsidėti kaukę, nuimti ir pakeisti reguliatorių, valdyti ilgą pagrindinio reguliatoriaus žarną.

16. Pademonstruoti gebėjimą saugiai iškilti ir nusileisti.

17. Pademonstruoti gebėjimą teisingai ir efektyviai naudotis balionų kranais.

18. Parodyti keturis judėjimo vandenyje būdus, kurie būtų tinkami atsargumo reikalaujančioje ir (arba) dumblinoje aplinkoje; kurso dalyviai turėtų taip pat parodyti gebėjimą judėti atbulomis ir apsisukti vietoje.*

19. Visais pratybų atvejais (išskyrus signalinio plūduro išleidimą) parodyti gebėjimą naudotis pagrindiniu prožektoriumi.*

20. Pademonstruoti gebėjimą teisingai ir efektyviai naudotis sudvejintų balionų kranais.*

21. Pademonstruoti tinkamą plūdrumą ir trimą, leidžiamas ne daugiau kaip 20 laipsnių kampas, gylio amplitudė ne daugiau kaip 1 m. Svarbūs vertinimo kriterijai yra plūdrumo kitimo dažnis ir narų gebėjimas kontroliuoti plūdrumą ir trimą.*

*18–21 įgūdžiai privalomi tik kurso dalyviams, kurie nori dalyvauti techninio nardymo arba nardymo urvuose kursuose. Kad dalyviai įgytų teisę registruotis techninio nardymo arba nardymo urvuose programai, jų 16–19 įgūdžiai turi būti įvertinti 4 arba geresniu balu (žr. 1.3.1 Narų mokymo planas).

 

Reikalavimai įrangai

Kiekvienas kurso dalyvis turėtų išmanyti apie visą toliau nurodytą įrangą ir ją turėti.

1. Balionai. Kurso dalyviai gali naudoti sudvejintus balionus, sujungtus izoliuojančiu manifoldu, tai leidžia naudoti du reguliatorius. Kurso dalyviai taip pat gali naudoti vieną balioną su K, H arba Y formos kranu.

2. Reguliatoriai. Vienas iš antros pakopos reguliatorių turi būti pritvirtintas prie 1,5–2 metrų žarnos. Vienas iš pirmos pakopos reguliatorių turi turėti manometrą ir žarną sauso tipo kostiumo pripūtimui (kur reikalinga).

3. Nugarėlės sistema. Tai standi ir plokščia su minimaliu paminkštinimu plieninė arba aliumininė plokštė, kuri prie naro tvirtinama vientisu nailoniniu diržu. Šis diržas veriamas pro specialias išpjovas nugarėlėje, reguliuojamas ir fiksuojamas sagtimi prie juosmens. Tarpkojo diržas tvirtinamas prie nugarėlės apačios ir perveriamas per juosmens diržą, kad patikimai fiksuoti sistemą vertikalia kryptimi. Peilis tvirtinamas prie juosmens diržo kairioje pusėje. Ant šio diržo turi būti užverti penki D formos žiedai; pirmas nustumiamas ant kairiojo klubo, antras – sulig dešiniuoju naro raktikauliu, trečias – sulig kairiuoju naro raktikauliu, ketvirtas ir penktas tvirtinami prie tarpkojo diržo ir naudojami skuteriui arba kitai papildomai įrangai. Ant pečių diržų, žemiau D žiedų, turėtų būti nedidelės guminės juostelės atsarginiam prožektoriui (maitinamam trijų C dydžio galvaninių elementų) pritvirtinti. Sistema turi būti kuo paprastesnė ir neapkrauta nereikalingomis detalėmis.

4. Plūdrumo kompensatorius. Plūdrumo kompensatorius turėtų būti tvirtinamas ant nugaros ir kuo paprastesnis. Ant jo neturėtų būti jokių pašalinių virvelių, kilpų ar kitų daiktų. Prie plūdrumo kompensatoriaus neturėtų būti pritvirtinta jokių suveržiamų juostelių ar bet kokios rūšies tamprių diržų. Be to, jis turėtų būti nedidesnės nei 50 lbs keliamosios galios, kai naudojamas vienas balionas, ir 80 lbs, kai naudojami sudvejinti balionai. Kompensatoriaus dydis ir forma turėtų kursų metu naudojamo baliono dydį.

5. Prietaisai. Ne mažiau kaip vienas laiko/gylio matavimo prietaisas.

6. Kaukė ir plaukmenys. Kaukė turėtų būti mažo tūrio; plaukmenys turėtų būti standūs, vientisi.

7. Peilis. Ne mažiau kaip vienas pjovimo įrankis.

8. Užrašai. Vandeniui atspari užrašų knygelė.

9.  Ritės. Viena 30 metrų ilgio ritė kiekvienam narui.

10. Plūdurai. Ne mažiau kaip vienas signalinis plūduras kiekvienam narui.

11. Hidrokostiumas. Hidrokostiumas, kuris būtų tinkamas atsižvelgiant į vandens temperatūrą.

12. Sudvejinti balionai su izoliuojančiu manifoldu ir tinkamo dydžio plūdrumo kompensatorius.*

13. Pagrindinis prožektorius. Vienas pagrindinis prožektorius. Pagrindinis prožektorius turėtų būti kuo paprastesnis; jis turi būti kanistrinis. Pagrindinių prožektorių galia turėtų būti lygi 50 vatų halogeninės lempos arba 10 vatų  (HID) lempos galiai arba didesnė.*

14. Atsarginis prožektorius. Du atsarginiai prožektoriai. Atsarginiai prožektoriai turėtų būti maitinami dviejų arba trijų nepakraunamų C dydžio galvaninių elementų; jie turėtų kuo aptakesni; prožektoriaus gale turi būti kilpa karabino tvirtinimui. Prožektorius turėtų įsijungti ir išsijungti pasukus prožektoriaus “galvą”.*

*12–14 punktuose nurodyta įranga būtina tik kurso dalyviams, kurie nori dalyvauti techninio nardymo arba nardymo urvuose mokyme.


Pastaba. Prieš pradėdami lankyti užsiėmimus, kurso dalyviai turėtų pasitarti su GUE atstovu dėl įrangai taikomų reikalavimų. Ar įranga atitinka GUE reikalavimus, sprendžia tik GUE ir GUE instruktorių atstovai. Kurso dalyviai turi turėti visą reikiamą įrangą arba ja pasirūpinti iki kurso pradžios. Apskritai geriau, jeigu kurso dalyvis mokysis nardyti naudodamas savo įrangą. Tačiau kurso dalyviai turėtų naują įrangą rinktis atsargiai, kad neįsigytų standartų neatitinkančios įrangos. Prieš pirkdami įrangą susisiekite su GUE atstovu. Informacijos apie rekomenduojamą įrangą galima rasti GUE svetainės skyrelyje, skirtame nardymo įrangai.