Paskendusių laivų Meka: Baltijos jūra Spausdinti

Dorota I. Czerny ir Wojtek A. Filip

Baltijos jūroje yra šimtai neatrastų paskendusių laivų, kiekvienas jų turi savo istoriją. Kai mūsų paprašė parašyti straipsnį apie mūsų gimtąją šalį, Lenkiją, mes pagalvojome, kad tai yra lengva.  Ir tada prasidėjo kančios. Kaip gi mums parašyti vieną straipsnį apie šalį, apie kurią mes galėtume parašyti visą knygą. Kaip mums pristatyti Lenkiją tiems, kas jos visai nepažįsta? Apie kokias nardymo vietas mus rašyti ? Galiausiai mes nusprendėme skaitytojams pateikti trumpą istorijos santrauką ir praktinę informaciją tiems, kas planuoja nardyti nuskendusių laivų Mekoje – Baltijos jūroje ties Helio pusiasaliu.

Lenkijos istorija

Dar Ptolemėjus ir Herodotas yra aprašę rytinę centrinės Europos dalį, kuri yra tarp Baltijos jūros šiaurėje, Karpatų ir Sudetų kalnų pietuose, žemumų rytuose ir  Oderio upės vakaruose. Čia gyveno slavų gentys, kurios galiausiai suformavo Lenkijos valstybę. Antikinės Graikijos ir Romos imperijos laikais pro čia ėjo prekybos kelias. Jis buvo pavadintas Gintaro Keliu, dėl to, kad Baltija buvo žinoma kaip gintaro šaltinis. Pirmieji bandymai suformuoti Lenkijos valstybę buvo pradėti X amžiuje. Tuo pat metu į Lenkiją atėjo krikščionybė ir Europos kultūra. Nuo tų laikų teritorija, kurioje dabar yra Lenkija, patyrė daug permainų. Vienu metu, XVI amžiuje, Lenkijos – Lietuvos Abiejų Tautų Respublika (Žečpospolita) buvo antra pagal dydį Europoje ir driekėsi nuo Baltijos jūros iki Juodosios. Kitu laikotarpiu Lenkijos respublikos nebuvo visai, ji buvo padalinta Prūsijai, Rusijai ir Austro – Vengrijos imperijai. 1918 m. Lenkija vėl tapo nepriklausoma tik tam, kad po Antrojo Pasaulinio karo jos sienos vėl pasikeistų. Po komunistų okupacijos, 1989 m., Lenkija pradėjo įgyvendinti demokratinę politiką ir rinkos ekonomiką. 1990 m. Balcerowicz Planas pertvarkė šalies ekonomiką į vieną tvirčiausių centrinėje Europoje. 1999 m. gegužės 27 dieną Lenkija tapo NATO nare ir 2004 m. gegužės 1 dieną įstojo į Europos Sąjungą.

Baltija – Tyrinėtojų Jūra

Istorija

Nuo vikingų laikų Baltijos jūra buvo svarbus prekybos ir karų kelias. Viduramžiais Skandinavijos vikingai kovojo su Pomeranijos slavais dėl jūros kontrolės. XIV amžiaus pabaigoje Kryžiuočių ordinas kontroliavo pietines ir rytines Baltijos pakrantes. Vėliau Hanzos sąjunga tapo stipriausia ekonomine jėga šiaurės Europoje. Baltija buvo naudojama prekybos keliams tarp tos sąjungos miestų. XVIII amžiuje, kai Rusija ir Prūsija tapo dominuojančios tame regione, buvo vykdoma labai daug prekybos, ne vien Baltijoje, bet ir Šiaurės jūros regione. Pirmojo pasaulinio karo dalis vyko Baltijos jūroje. Antrojo pasaulinio karo metu Vokietija naudojo visą pietinę ir dalį rytinės pakrantės, okupuodama Lenkiją ir Baltijos valstybes. 1945 m. Baltijos jūra tapo masine kapaviete žmonėms, kurie paskendo visų laikų didžiausioje jūros katastrofoje. Rusijos povandeniniai laivai paskandino 3 vokiečių pabėgėlių laivus: Wilhelm Gustloff, Goya ir Steuben, žuvo virš 20000 žmonių. 2005 m. grupė Rusijos mokslininkų pranešė apie virš 5000 paskendusių lėktuvų, karo laivų ir t.t., dauguma iš Antrojo pasaulinio karo. Kai 2004 m. Lenkija ir Baltijos valstybės prisijungė prie Europos Sąjungos, Baltija tapo beveik vidine ES jūra. 

Nardymo sąlygos

Baltijos jūra, didžiausias pasaulyje apysūrio vandens telkinys, yra vidinė jūra, kurios ilgis – 1610 kilometrų. Priešingai, nei dauguma jūrų, kurios susidarė judant tektoninėms plokštėms, Baltijos jūra yra ledynų tirpsmo metu išplautas slėnis. Tai paaiškina kodėl ji yra palyginus negili (maksimalus gylis 459 metrai, vidutinis 55). Jos buvimas politiškai neramiame regione, nenuspėjamos oro sąlygos, ypač žiemos metu ir šaltas, apysūris vanduo (kuris neleidžia išgyventi laivagraužiams) padarė Baltijos jūrą unikalia „laiko mašina“. Tai traukia mokslininkus, tyrinėtojus ir narus, ieškančius šimtmečių senumo paskendusių laivų. Vis dėl to prie žinomiausio paskendusio laivo nebėra galimybės panerti. Vasa, XVII amžiaus švedų galeonas, paskendęs 1628 m. savo pirmojo reiso metu, dabar stovi Vasa muziejuje, Stokholme. Baltijos jūroje nardymo sąlygos yra labai specifinės. Jūra yra sekli, šalta, vanduo sluoksniuotas. Gėlas vanduo plūsta į jūrą dideliais kiekiais ir susimaišo su vandenyno sūriu vandeniu. Taip susidaro žalias, apysūris vanduo, pilnas zoo ir fito planktono, kuris neleidžia šviesai prasiskverbi į didesniu gylius. Ruošdamiesi nerti Baltijoje, narai turi atsižvelgti į jūros sąlygas (bangavimą), oro ir vandens temperatūras, sroves, matomumą ir užsilikusius žvejybos tinklus. Baltijos jūra yra tokiame regione, kur žemyninis klimatas susiduria su jūriniu. Dėl to, oro sąlygos yra labai neprognozuojamos kiaurus metus ir gali keistis valandos bėgyje. Rami diena gali pavirsti į audrą ir nors po vandeniu sąlygos pasikeis nežymiai – baigus nėrimą įlipti į laivą bus sudėtinga. Ne visi laivai yra tinkami narams su sunkia įranga (suporinti balionai, etapiniai balionai, scooteriai ir t.t.), taigi planuojant nėrimus yra svarbu pasirinkti tinkamą laivą. Keliones prie paskendusių laivų apsunkina dažnai pasitaikančios trumpos ir stačios bangos. Nors ir yra paskendusių laivų seklesnėse ir artimesnėse vietose, dauguma narų renkasi laivus, daugiau nutolusius nuo kranto, kurie yra didesniuose gyliuose ir mažiau paliesti. Taip pat, narai dažnai pervertina savo fizinius sugebėjimus, sukeldami pavojų sau, ypatingai lipdami į vandenį, plaukiant paviršiumi (dauguma nardymo vietų neturi inkaravimo plūdurų) ir išlipdami iš vandens. Vandens temperatūra jūroje yra labai skirtinga. Gilesnis vandens sluoksnis yra tankesnis ir sūresnis lyginant su paviršiniu. Haloklinas yra 40-80 metrų gylyje. Gilesniam vandens sluoksniui įtaka daro vanduo iš vandenyno, viršutiniam vandens sluoksniui – paviršiaus sąlygos. Žiemos metu vandens sluoksniai maišosi ir išlaiko maždaug pastovią temperatūrą – nuo 1 iki 4 laipsnių šilumos (pridėjus stiprų vėją gaunasi tikrai šaltos nardymo sąlygos). Matomumas taip pat priklauso nuo vandens sluoksnių. Dažniausiai prastesnis matomumas yra dugne ir paviršiuje. Geriausias matomumas dažniausiai yra 30-50 metrų gylyje, žiemos metu, kada skaidrus vanduo pasiekia paviršių. Bendrai paėmus, vidutinis matomumas yra 6-12 metrų, nors yra buvę atvejų, kada jis pasiekė 30 metrų. Net ir esant geram matomumui, vanduo Baltijos jūroje yra tamsus (visiškai juodas didesniuose gyliuose), taigi geras prožektorius yra būtinas. Dėl nenuspėjamų oro sąlygų vandens srovės yra nepastovios ir kinta keičiantis orui. Žiemos metu jos yra stipresnės, ne vien paviršiuje bet ir giliau. Didžiausias narų saugumo rūpestis yra apleisti žvejybos tinklai. Kai kurie paskendę laivai, ypač atviroje jūroje,  yra jais padengti. Tinklai būna skirtingi, vieni plūduriuoja tam tikrame gylyje, kiti yra prisikabinę prie paskendusio laivo ir juda priklausomai nuo srovės krypties, dar kiti yra „periodiniai“, kuriuos palieka ir po to vėl pasiima žvejai. Kadangi žvejyba yra vykdoma arti paskendusių laivų (čia renkasi žuvys) – rizika yra didelė. Dauguma paskendusių laivų Baltijos jūroje yra iš Antrojo pasaulinio karo ar dar senesnių laikų. Reiktų atkreipti dėmesį į laivų struktūros vientisumą dėl korozijos. Taip pat reikia saugotis amunicijos, granatų, torpedų, minų, cheminio ginklo. GUE narams Baltija lieka sąlyginai neištirta. Be keleto GUE sertifikuotų narų (dauguma F, Tech1 ir kelių Tech2) dar yra nemažai neoficialių grupių, kurios propaguoja DIR filosofiją. Yra keletas (mes žinome vieną) vietų prie jūros, kur galima prisipildyti deguonies ir helio, bet dauguma narų, atvykstančių iš kitų Lenkijos regionų, atsiveža savo dujas. 

Baltijos jūros paskendę laivai
Wilhelm Gustloff

 Wilhelm Gustloff buvo Vokietijos keleivinis laivas, pastatytas 1937 m. Vokietijos Darbo Frontui, Blohm & Voss laivų statykloj Hamburge. Pirmasis laivo reisas buvo 1938 m., jis buvo naudojamas kaip vokiečių darbininkų kruizinis laivas. 1938 m. gale, buvo naudojamas karo tikslais Ispanijoje. 1939 m. spalio mėnesį buvo rekvizuotas karinio laivyno ir naudotas kaip ligoninės laivas. Po dalyvavimo Norvegijos puolime 1940 m. pradžioje, laivas buvo perkeltas į Gdynią ir paverstas į plaukiojančius barakus Antrajai Povandeninių Laivų Mokomajai Divizijai. Jame gyveno apie 1000 jūreivių. Laivas liko ten iki didžiojo sovietų puolimo 1945 m., sausį jis buvo pašauktas dalyvauti operacijoje Hanibalas, kaip evakuacinis laivas apsuptiems vokiečių kareiviams ir civiliams. 10000 žmonių sėdo į laivą sausio 26-29 dienomis. Kuomet laivas bandė pabėgti jam kelią užkirto sovietų povandeninis laivas S-13 ir paskandino trimis torpedomis. Daugiau nei  9500 žmonių mirė šaltuose vandenyse. Tai yra didžiausia vieno laivo katastrofa, nusinešusi daugiausia žmonių gyvybių.

Tonažas: 19350 t
Ilgis: 208.5 m
Plotis: 23.5 m
Grimzlė: 6.5 m 

Wilhelm Gustloff yra paskendęs apie 20 mylių į šiaurę nuo Lebos uosto. Laivo viršus yra 35 metrų gylyje, apačia 46-48 metruose. Likę yra tik priekis ir laivagalis, laivo vidurį sunaikino rusų narai. Taip pat yra išlikę kabestanai, rezerviniai vairai ir vienas variklis. Nardymas prie šio laivo yra saugus, bet reikia Gdynios Jūrų laivybos administracijos leidimo.

Franken

Franken buvo pradėtas statyti 1937 m. Deutsche Werke Kiel, bet nebuvo baigtas iki 1939 m. rugpjūčio 3 dienos. Jis buvo atiduotas eksploatacijai Vokietijos kariniam laivynui 1943 m. kovo 17 dieną. Franken tarnavo kaip tanklaivis Baltijos jūroje ir kaip Prinz Eugen, bei kitų minininkų, pagalbinis laivas. 1945 m. balandžio 8 dieną, netoli Helio pusiasalio, jį paskandino sovietų lėktuvas.

Tonažas: 22850 t
Ilgis: 179 m
Plotis: 22 m
Grimzlė: 10.2 m

Franken paskendęs apie 8 jurmylės nuo Helio uosto. Dėl bombardavimo, laivo priekis yra nutolęs 800 metrų nuo laivagalio. Minimalus gylis yra 47 metrai, šalia pagrindinio antstato, maksimalus gylis – 72 metrai. Laivas padengtas daugybe tinklų, dėl to nardymas yra sudėtingesnis ir mažiau saugus.

Bengt Sture

Bengt Sture buvo Švedijos prekybinis laivas (gabeno rūdą), turėjo garo variklį. Pastatytas buvo Unterweser laivų statykloje Lehe. Garlaivį 1942 m. spalį, pakeliui iš Gdansko į Oxelosund, paskandino sovietų povandeninis laivas SC-406. Keturis įgulos narius išgelbėjo tas pats povandeninis laivas. Jie buvo išsiųsti į Leningradą, bet daugiau iš jų nebuvo jokių žinių.

Tonažas: 854 t
Ilgis: 65 m
Plotis: 9.52 m
Grimzlė: 4.7 m

Laivas paskendęs apie 14 jurmylių nuo Lebos uosto, stačioje padėtyje. Maksimalus gylis 39 metrai. Jis yra geros būklės, bet padengtas tinklais. Nardyti prie jo galima, tik tam reikia didelės patirties.

The Goya

Motorlaivis Goya buvo pastatytas 1940 m. Akers laivų statykloje, Osle, Norvegijoje. Vokietijos karinis laivynas jį rekvizavo 1942 m., pagrinde tarnauti pagalbiniu laivu 27-tąjai povandeninių laivų flotilei. 1944 m. jis buvo nusiųstas į rytų frontą padėti pervežti sužeistus vokiečių kareivius. Vėliau, sovietų armijai artėjant, laivas plukdė civilius pabėgėlius ir atsitraukiančius kareivius. 1945 m. balandžio 16 dieną, maždaug vidurnaktį, Goya, pilnas pabėgėlių ir kareivių, buvo pakeliui iš Helio į Ščeciną. Kelią pastojo sovietų povandeninis laivas L-3 ir dvejomis torpedomis paskandino. Laivas skilo į dvi dalis ir per 7 minutes paskendo, kartu su 6700 žmonių. Gyvi liko 183. Po Wilhelm Gustloff,
Goya yra antras pagal aukų skaičių jūroje.

Tonažas: 10600t
Ilgis: 141m
Plotis: 17.37m
Grimzlė: 7.76m

Laivas paskendęs 22 mylios į šiaurę nuo Rozewie. Gylis yra nuo 52 metrų (pagrindinio antstato viršus) iki 75-78 metrų apačioje. Goya stovi stačias, būklė yra labai gera, neskaitant keleto įtrūkimų antstato priekyje, kuriuos paliko torpedų smūgiai. Jis yra mažai ištirtas, todėl pilna dokumentacija dar laukia. Viduje yra karinio krovinio liekanų, taip pat labai daug žmonių palaikų. Dėl pastarosios priežasties laivą saugo įstatymai ir norint jame nardyti reikia leidimo. 

Steuben

Pastatytas 1923 m. Stettin, Vokietijoje (dabar Ščecinas, Lenkija), Stettiner Machinebau AG “Vulcan” statykloje, Norddeutscher Lloyd kompanijai. Anglimis kūrenamas, 13325 tonų München (pirmasis vardas), buvo keleivinis laineris talpinantis 1079 žmones. 1923 m. birželio 23 dieną jis pradėjo savo tarnybą kursu Bremen – Southampton – New Yourk. Tai buvo pirmas keleivinis vokiečių laivas, prisišvartavęs JAV po Pirmojo pasaulinio karo. Dėl kilusio gaisro 1930 m. vasario 11 dieną, laivas paskendo 42-joje prieplaukoje, Niujorke. Ištraukas ir laikinai užlopytas Brukline, jis grįžo į Vokietiją remontui. Po remonto darbų laivas tapo General von Steuben, varomu skystu kuru ir  1934 m. atnaujino darbą. 1938 m. jo vardas buvo sutrumpintas iki Steuben ir 1939 m. jį perėmė karo laivynas, kareivių apgyvendinimui. 1944 m. rugpjūtį buvo paskirtas į Baltijos jūrą evakuoti sužeistuosius rytų fronte. 1945 m. vasario 10 dieną prieš pat vidurnaktį jį paskandino sovietų povandeninis laivas S-13. Laivas plaukė iš Pillau į Kiel su 2500 sužeistųjų, 2000 pabėgelių ir 450 įgulos narių. Paskendo per 15 minučių, žuvo apie 3000 žmonių.

Tonažas: 14660 t
Ilgis: 166.6 m
Plotis: 19.6 m
Grimzlė: 8.48 m

Steuben yra paskendęs 40 mylių nuo Lenkijos pakrantės. Gyliai yra nuo 49 metrų iki 70. Laivas yra geros būklės, kairysis bortas padengtas žvejų tinklais. Yra išlikę įrangos. Paskelbtas masine kapaviete, todėl nardymas yra draudžiamas, nebent yra išduotas leidimas.

Leidimai nardyti prie paskendusių laivų Lenkijoje

Nuo 2007 m. sausio 1 dienos buvo supaprastintos procedūros gauti leidimą iš Gdynios Jūrų laivybos administracijos (teritorija apima nuo rytų Lenkijos sienos iki 17°40’30”) tyrinėti paskendusius laivus. Reikia, kad nardymo operatoriai, organizuojantys nardymus paskendusiuose laivuose, išvardintuose, kaip oficialiai leidžiamuose, pateiktų prašymą uosto kapitono tarnybai. Prasiskverbimas į paskendusius laivus yra draudžiamas (nebent yra išduotas atskiras valdžios leidimas). Taip pat draudžiama grobstymas ir artefaktų rinkimas. Jeigu norima panerti prie laivų, kurių nėra oficialiai leidžiamųjų sąraše, tokių kaip Goya, Wilhelm Gustloff, Steuben ar Graff Zeppelin, yra galimybė gauti specialius leidimus. Tai užima nemažai laiko, todėl tokias keliones reikia planuoti žymiai iš anksto.Tiems, kas norės atsipūsti nuo nardymo Baltijoje, regionas turi daug ką pasiūlyti. Viduramžių miestelius, tokius kaip Malbrok (buvusi kryžiuočių tvirtovė), Hanzos Gdanską ir Gdynią, žymųjį Sopotą, Mazurijos grožį, su savo gamtos grožiu ir nardomais ežerais (Hancza, giliausias Lenkijos ežeras 108-111.5m). Kiti gali nukeliauti į Varšuvą ar Krokuvą, viduramžių sostinę. Dar kiti gali leistis į laukinius Bieszczady kalnus ar senovinius Bielowierza miškus. Lenkijoje galima rasti daug įdomaus, žvelgiant ne vien iš nardymo pusės. Tyrinėjimo galimybės yra begalines, žinoma nepamirštant labiausiai pasaulyje paskendusiais laivais užpildytą Baltijos jūrą.
Didelis ačiū Sebastian Popek (Baltijos paskendusių laivų draugija) už laivų aprašymus.


Nuotraukos iš:www.balticwrecks.com         www.wilhelmgustloff.com         www.wrecksite.eu

Versta mielai leidus straipsnio autoriams. Vertė Hermetic.
Komentarai
Pridėti naują
+/-
Rašyti komentarą
Vardas:
e-paštas:
 
Pavadinimas:
 
Įveskite anti-šlamšto kodą,esantį paveikslėlyje.
Peggy Gobler  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2020-08-24 18:54:49
Very nice indeed! But you will need a ton of link:"https://www.schwimmschule-wien.at"  for this!

https://www
.feriencamps-wien.at
바카라 전략  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2020-08-14 21:01:16
Love watching sunset !

https://bestbaccarat.fun
Leroy Lason  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2020-08-09 21:30:12
Don't panic! Just link:"https://www.schwimmschule-wien.at"  here!

https://www.flo
wsports.at
Free indexer  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2020-07-24 10:49:49
How do I copyright my site?. How do I use a pic fr om other sites, if I hapened
2b blogging on someth ing relating to that pics?.

http://freeindexer .com/
redhead milf  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2020-03-01 06:12:13
Thx so much!

http://www.legal-porno.com/q/princ eyahshuacom.html
live show  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2020-02-25 10:03:39
Great! Thank you so much. Keep up the good work.

https://bit.ly/3c3blcR
susreti uzivo  - PaskendusiĹł laivĹł Meka: Baltijos jĹ«ra   |2019-11-30 07:26:25
mobi shop varaždin

https://www.poznanstva.weebl y.com
More info  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2019-11-21 04:16:57
Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours wi th a few simple adjustements would really make my blog ju
mp out. Please let me know where you got yo ur design. Many thanks

http://www
.geocitiesarch ive.com/arclc/m/e/mepnab/kl//k40.html
MayoLiya  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2019-10-11 21:58:50
I know this if off topic but I'm looking into star ting my own weblog and was wo
ndering what all is r equired to get setup? I'm assuming having a blog l ike you
rs would cost a pretty penny? I'm not very web smart so I'm not 100 positive. A
ny tips or adv ice would be greatly appreciated. Thanks|

https ://www.bettern
ots8324h.com/
MaxwellRocha  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2019-10-11 16:26:37
Excellent blog right here! Additionally your websi te rather a lot up fast! What
host are you using? Can I am getting your affiliate hyperlink to your host? I
desire my website loaded up as quickly as yours lol|

https://www.betternots
8324h.com/
OpheliaGiselle  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2019-10-08 09:58:55
I do not even know the way I ended up right here, but I believed this post was
once great. I don't r ealize who you are but definitely you are going to a well
-known blogger if you aren't already. Cheer s!|

https://testingbounchingyufd.
com/
Blake Rucci  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2019-09-26 20:02:02
Alex9, this clue is your next bit of data. Immedia tely transceive the agency at
your earliest conven ience. No further information until next transmiss ion. Th
is is broadcast #5525. Do not delete.

ht tps://arxiv.org/abs/1907.06650
Monique Pontiff  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2019-09-14 18:36:58
At the very center of your essence you have all th e answers; you know who you a
re and you comprehend what you want.

https://arxiv.org/abs/1907.0665 0
Diving in Cyprus  - PaskendusiĹł laivĹł Meka: Baltijos jĹ«ra   |2019-09-09 17:41:05
A great content. My husband and I run a diving cen ter in Cyprus. We want to off
er something more tha n diving to our existing customers. Anyone have an y ideas
? It can't be coffee.

https://pissouriba ydivers.com/
horny mom  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2019-08-26 17:33:34
I am a mother and this helped me!

http://meetgi rlsonline.tripod.com/
date milf  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2019-08-24 19:49:43
I am a mother and this helped me!

http://meetgi rlsonline.tripod.com/
Justin Foslien  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2019-08-21 17:48:11
I am a mother and this helped me!

https://couga rdating.home.blog/
quarkxpress 2017 mac crack  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2019-08-16 01:15:21
Hey there would you mind sharing which blog platfo rm you're using? I'm looking
to start my own blog in the near future but I'm having a hard time deci ding be
tween BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because
your layout se ems different then most blogs and I'm looking for something uniq
ue. P.S Apologies f or getting off-topic but I had to ask!

h
ttp://o sx.mac-tac.com/quarkxpress-2017-mac-crack-full-key gen-with-serial-key-h
ere/
Steel Equipments Manufacturer  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-25 21:36:22
"I used to be very happy to seek out this web- site.I wished to thanks for y
our time for this won derful read!! I undoubtedly enjoying every little little
bit of it and I've you bookmarked to check out new stuff you blog post."http://amicab leequipments.com/
agen bola terpercaya  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-22 11:07:35
Thanks for the blog.Really thank you! Awesome.

http://173.199.153.187/
furniture outlet  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-22 02:54:22
Really appreciate you sharing this post.Much thank s again. Really Great.

htt
p://www.furnitureexpe rtsoutlet.com/
comprare fildena  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-21 19:12:35
"hi!,I like your writing so a lot! proportion we communicate more about you
r post on AOL? I requ ire an expert on this space to solve my problem. M aybe th
at is you! Having a look ahead to peer you. "

http://cialis.prezzoinfarma
cia.com
Python programming course  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-21 18:37:57
This is one awesome post.Really looking forward to read more. Cool.

http://p
rimeclasses.in/course s/data-science-advanced-classroom-course
ikea furniture assembly  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-20 10:51:16
I really liked your blog post. Keep writing.

ht tp://www.furnitureassemblyexp
erts.com/
adam and eve vibrators  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-20 03:46:20
Awesome article post.

https://www.youtube.com/w atch?v=9PzrIboAkl4
tarot telefónico  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-19 10:45:31
Thanks a lot for the post.Thanks Again. Cool.

h ttps://www.tarot-telefonico.n
et/
Vegetable Tanned Leather  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-18 16:10:16
Very good blog. Keep writing.

http://www.arborl eather.com/pages/discount-pac
kages
Children Book Publisher  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-17 04:42:49
Im obliged for the article.Much thanks again. Real ly Cool.

http://www.destra
worldbookspublishing. com/
Hudsonville car dealership  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-16 03:19:30
Looking forward to reading more. Great article pos t.Really thank you! Really Co
ol.

http://www.avc arsales.com/
dự án đông tăng long  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-15 14:58:14
I loved your blog.Really thank you! Much obliged.


http://www.dongtanglongvn.
com/
volkswagen  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-14 11:56:31
Im grateful for the blog article.Really thank you! Will read on...

https://w
ww.thezine.com.au/vol kswagen-arteon/
Haus on Handy CDL  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-14 04:45:19
I really like and appreciate your article.Much tha nks again. Want more.

http
s://www.hausonhandyco ndo.com.sg/
harry-potter-music-box  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-13 10:51:11
I think this is a real great blog.Really thank you ! Awesome.

http://www.lumo
decor.com/
towing near me  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-12 21:53:34
I am so grateful for your article.Really looking f orward to read more. Much obl
iged.

https://goo. gl/maps/wpMGkHZyV2p
Make Easy Money Online  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-12 15:47:13
Muchos Gracias for your blog article.Thanks Again. Great.

http://onlinemoney
maker.net/
TrumpTrainArmy  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-12 04:20:59
A big thank you for your blog post.Much thanks aga in. Fantastic.

https://tru
mptrainarmy.com/
furniture experts junk removal  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-11 11:00:57
I really like and appreciate your blog. Really Gre at.

http://www.furnitureex
pertsjunkremoval.com/
shopify analytics app  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-11 01:40:15
Awesome blog post.Much thanks again. Much obliged.

https://www.youtube.com/w
atch?v=ti2lL97L2uU
pre treinos importados melhore  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-10 03:24:07
This is such a great resource that you are providi ng and you give it away for f
ree.

https://www.p retreinosimportados.com/
sex toys for couples  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-09 13:37:34
Very informative article post.Really thank you! Fa ntastic.

https://www.youtu
be.com/watch?v=zYSup8 icsBY
masturbation toys  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-09 00:33:07
Awesome blog post.Much thanks again. Much obliged.

https://www.youtube.com/w
atch?v=8tOyInP1lOo
best dildo to buy  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-08 11:51:20
wow, awesome blog article.Really thank you!

htt ps://www.youtube.com/watch?v=
O1MDwajUQB4
smurf account  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-08 03:58:27
Im obliged for the blog article.Really thank you! Much obliged.

https://www.
eloboost-smurfstore.c om/
donald trump  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-07 19:08:17
Thanks so much for the article post.Much thanks ag ain. Much obliged.

http://
ecstasycams.com
baca juga  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-07 12:08:19
Im grateful for the blog post.Much thanks again. R eally Great.

https://biosk
opupdate1.blogspot.co m/2018/11/sensasi-yang-sering-terjadi-ketika.html
pocket vagina  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-07 04:12:58
Thanks for sharing, this is a fantastic article.Re ally looking forward to read
more. Really Great.

https://www.youtube.com/watch?v=0P6RsgCWcLg
Legal Assistant Jobs  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-05 23:19:59
This is one awesome blog. Keep writing.

http:// latest-legal-jobs73950c.dbblo
g.net
Fashion  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-05 11:58:41
I truly appreciate this blog.Really looking forwar d to read more. Really Great.


https://glamour4m e.com/
Leather Bags  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-03 21:13:28
Very neat post.Thanks Again. Want more.

https:/ /www.leatherbagss.com/
plus size black wedding dresse  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-02-01 01:06:31
Say, you got a nice blog post.Thanks Again. Cool.


https://www.linsdress.com/
black-wedding-dresses
assignment help  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-31 03:48:20
Thanks a lot for the blog post. Awesome.

https: //downloadhelp.co.uk/
rabbit toys  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-27 03:19:28
Appreciate you sharing, great article.Thanks Again . Really Great.

https://ww
w.youtube.com/watch?v =jsF3OWQwpDA
massive dildo  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-26 21:04:18
A big thank you for your blog.Really looking forwa rd to read more. Fantastic.


https://www.youtube .com/watch?v=2fO4cxHezTg
clitoral stimulation  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-22 11:01:11
Im thankful for the article. Want more.

https:/ /www.youtube.com/watch?v=3ix4
lsKAw74
high end vibrator  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-22 02:58:53
Wow, great blog post. Keep writing.

https://www .youtube.com/watch?v=GrEl8yFJ
NBE
NICOZEET  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-21 02:18:30
Major thanks for the blog.Much thanks again.

phone recycle for money  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-20 12:48:08
Major thankies for the blog post.Much thanks again .

https://www.kgnphonerecy
cle.co.uk/
see it here  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-20 01:12:18
Wow, great blog.Really looking forward to read mor e. Cool.

https://543tk.com
/home.php?mod=space&u id=676196&do=profile
floor protection  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-19 13:52:58
Wow, great article.Much thanks again. Want more.

https://indigo.co/Category/
correx_corex_floor_sh eet_carpet_protection
adameve promo code 2019  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-18 22:05:01
I really like and appreciate your article post. Co ol.

http://ae-coupons.blog
spot.com
adam and eve personal lubrican  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-18 11:10:08
Great post.Thanks Again. Awesome.

https://www.y outube.com/watch?v=BMLtrBU_1c
Y
adam's true feel cock  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-18 03:09:07
I appreciate you sharing this article post. Much o bliged.

https://www.youtub
e.com/watch?v=_uVQDBG 9uTE
build muscle  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-17 11:11:26
Thank you ever so for you article. Want more.

h ttps://amzn.to/2M8Lofn
best vibrator  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-15 02:21:33
I really enjoy the article post.Thanks Again. Much obliged.

https://www.yout
ube.com/watch?v=Cg8ug 6ip_bk
extended family  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-14 01:01:54
Great, thanks for sharing this blog post.Thanks Ag ain. Awesome.

https://vert
extra.com/happy-famil y.jpg
read more  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-10 10:50:00
http://www.governmentjobsvacancies.com/

http:// governmentjobsvacancies.com
phone repair in Leicester  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-06 04:40:37
A big thank you for your article.Really thank you! Cool.

https://www.kgnphon
erepair.co.uk/
anal kit  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2019-01-05 21:44:39
Great, thanks for sharing this blog.Thanks Again. Want more.

https://www.you
tube.com/watch?v=QPHD lOg1xEw
silicone rabbit vibrator  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2018-12-28 23:33:54
Really informative article post. Will read on...

https://aesextoylist.tumblr
.com/post/18126280904 5/adam-and-eves-best-rated-rabbit-vibrator
cool math  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2018-12-28 03:13:53
I value the article post.Thanks Again. Much oblige d.

http://www.mathgamesx.c
om/
clark rubber gympie  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2018-12-25 12:03:06
Thanks again for the blog post.Much thanks again. Really Great.

https://theb
izqube.com/clark-rubb er/
melatonina comprar  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2018-12-23 11:41:27
Im obliged for the blog post.Really looking forwar d to read more. Want more.https://www.americav itaminas.com/categoria/melatonina-comprar
www.billgatesmicrosoft.com/bil  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2018-12-23 03:19:49
This is one awesome article post.Really looking fo rward to read more. Will read
on...

http://www. billgatesmicrosoft.com/billhouse.htm
slickdeals adam and eve  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2018-12-19 03:26:35
Really appreciate you sharing this blog.Really loo king forward to read more. Aw
esome.

https://sit es.google.com/view/adam-and-eve-coupons/
butt plug  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2018-12-18 12:08:20
A big thank you for your article post.Really looki ng forward to read more. Will
read on...

https: //bodypositivity.livejournal.com/1506.html
Canary wharlf addiction counse  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2018-12-18 02:01:38
Very neat blog article. Fantastic.

https://www. bermondsey-practice.com/
eebest8 back  - PaskendusiЕі laivЕі Meka: Baltijos jЕ«ra   |2018-12-06 16:11:11
"I was wondering if you ever thought of changi ng the structure of your site
? Its very well writt en; I love what youve got to say. But maybe you co uld a l
ittle more in the way of content so people could connect with it better. Youve
got an awful l ot of text for only having one or two pictures. Ma ybe you could
space it out better?"

http:// fiverr.com/eebest8
Bert  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jÅ«ra   |2017-12-15 13:30:11
Pete, I am certainly not rich and have a sizeable monthly child support commitm
ent and two children and still manage to fly 100 hours a year, so I don ’t thin
k your New Deal days thesis carries much wa ter here. There are still plenty of
older single engine aircraft within the means of the average mi ddle class Ame
rican. True as it is that many of u s can not afford to buy a new Baron and the
new pl ane market caters to more financially endowed indi viduals as it needs t
o, this reality does not prev ent us from partaking in the great experience of f
light. An overly burdensome regulatory environmen t might be one of the killer
s of GA though. There are of course other factors…. such as the liberal movem
ent that has led to an entitlement society t hat spends like drunken sailors, ex
pects the gover nment to solve all problems and promises free ever ything to all
citizens. More aviation regulation and stronger ...
Birdie Bunyea  - Paskendusių laivų Meka: Baltijos jūra   |2015-05-20 01:04:36
Discrete online site for getting viagra 100mg pill s for men blue[/url]. 100 sec
urity and offer!

http://www.topgame.com/

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."