NaujienosApie MusKlubasTikslai/ProjektaiStraipsniaiFoto/VideoForumasDIR shopGUEKontaktai
Mūsų draugai:
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis


Mes turime 81 svečius online


Tech1 Spausdinti

Paskirtis

GUE Tech 1 kursas yra skirtas parengti narus techniniam nardymui ir suteikti jiems žinių apie įvairių kvėpavimo ir dekompresinių dujų mišinių naudojimą. Tech 1 kurso tikslas – išplėsti pagrindinius įgūdžius, įgytus per GUE Fundamentals kursą ir išugdyti svarbiausius įgūdžius, kurių reikia, kad techninis nardymas būtų saugus, įskaitant gebėjimus nustatyti ir išspręsti problemas, bei stiprinti įgūdžius, kurių reikia dar sudėtingesnėmis nardymo sąlygomis. Per šio kurso užsiėmimus dalyviai bus mokomi:

a) naudoti du suporintus balionus; taip pat spręsti su jų naudojimu susijusias problemas

b) naudoti Nitrox dujas taikant pagreitintos ir bendros dekompresijos strategijas

c) naudoti helio dujas siekiant sumažinti narkozės poveikį

d) naudoti vieną etapinį balioną (stage) dekompresijai.

Kurso metu didelis dėmesys skiriamas Nitrox ir Trimix dujoms, kurios naudojamos neriant į gylį iki 51 m. Narams taip pat suteikiamas puikus pagrindas semtis techninio nardymo patirties ir pasirengti GUE Tech 2 kursui.

Reikalavimai dalyviams

Vykdyti GUE bendrojo kurso reikalavimus, nurodytus 1.6 skirsnyje.

Turėti ne mažiau kaip 18 metų.

Būti baigus GUE Fundamentals kursą ir įgijus teisę registruotis techninio nardymo kursams.

Turėti teisę nardyti atviruose vandenyse, turėti ne mažiau kaip 100 panėrimų.

Trukmė

Tech 1 kursas paprastai trunka šešias dienas. Jis apima ne mažiau kaip 40 užsiėmimų valandų (ir teorinių, ir praktinių vandenyje).

Kurso apribojimai

Bendrieji mokymo apribojimai, nurodyti 1.4 skirsnyje.

Per mokymą sausumoje arba užsiėmimus vandens paviršiuje dalyvių ir instruktoriaus santykis neturi viršyt 6:1, o per užsiėmimus vandenyje negali viršyti 3:1.

Didžiausias gylis – 51 m.

Maks. dekompresijos trukmė 30 minučių (žr. Standartų dokumento 1.4.10 punktą).

Kursų metu nardoma tik atvirame vandenyje.

Kurso turinys

GUE Tech 1 kursas apima ne mažiau kaip 40 užsiėmimų valandų. Jo metu suteikiamos praktinės žinios apie Nitrox, normoksinį ir hiperoksinį Trimix bei dekompresinių dujų mišinius, įskaitant istorinius, fizikinius, fiziologinius aspektus, lenteles ir naudojimo aplinkybes.

Vienas iš kurso reikalavimų – dešimt valandų teorinių užsiėmimų ir devyni panėrimai (šeši panėrimai, kurių metu ugdomi svarbiausi įgūdžiai, ir trys panėrimai naudojant Trimix dujas). Pirmus kartus nardoma negiliai siekiant patikrinti naro gebėjimus ir užpildyti įgūdžių spragas. Paskutiniai trys panėrimai kurso metu yra daromi su Trimix dujomis, atitinkamuose gyliuose.

Būtina mokomoji medžiaga

Doing it Right: The Fundamentals of Better Diving. Jarrod Jablonski, GUE, 2001, High Springs, Florida.

Getting Clear on the Basics: The Fundamentals of Technical Diving. Jarrod Jablonski, GUE, 2001, High Springs, Florida.

Teorinių užsiėmimų temos

1. Fizika

2. Slėgis ir dujų dėsnių apžvalga

3. Lygtys, kurios taikomos planuojant ir sudarant dujų mišinius bei naudojant praturtintą deguonimi orą

4. Fiziologija

5. Hipoksija

6. Hiperoksija

7. Deguonies toksiškumas

8. CNS

9. Deguonies poveikis plaučiams

10. Pakartotinių panėrimų planavimas.

11. Inertinių dujų narkozė

12. Inertinių dujų absorbcija ir pašalinimas

13. Anglies dioksido toksiškumas

14. Anglies monoksido toksiškumas

15. Hipertermija

16. Hipotermija

17. Dekompresinė liga

18. Pagreitintos ir bendros dekompresijos strategijos

19. Dekompresijos strategijos naudojant orą, nitrox ir deguonį

20. Bendros lentelės, kompiuteriai ir individualios lentelės

21. Įvadas – normoksinio ir hiperoksinio poveikio Trimix dujos

22. Pranašumai palyginti su giluminiu nardymu naudojant orą

Įranga

1. Pakopiniai balionai

2. Suporinti balionai

3. Dekompresiniai balionai

4. Plūdrumo kompensatorius

5. Reguliatoriai, gylio matuokliai, manometrai ir žarnos

6. Izoliuojantis manifoldas

7. Signaliniai plūdurai ir ritės

8. Kompiuteriai ir laiko matuokliai (bottom timer)

9. Nardymo kostiumas, tinkamas atsižvelgiant į aplinką

10. Panėrimo planavimas

11. Veiksmų planavimas

12. Pagalba

13. Komandos

14. Komandų planavimas

15. Dujų planavimas

16. Deguonies apribojimai

17. Azoto apribojimai

18. Procedūros, taikomos ekstremaliais atvejais

19. Neįtrauktos dekompresijos procedūros

20. Įvairūs klausimai, įskaitant atvejus, kai yra ribotas dekompresinių dujų kiekis, baigėsi dujos, pasimetė komandos nariai ir pan.

Procedūros

1. Giluminės ir dekompresinės dujos

2. Įrangos naudojimas įprastomis sąlygomis

3. Procedūros, taikomos neveikiant įrangai, ją praradus arba esant nepakankamam dujų kiekiui

4. Dujų mišiniai

5. Dujų analizavimas ir žymėjimas

6. Nėrimas naudojant lyną (rites)

Pratybos sausumoje ir jų temos

1. Ritės ir naudojimas

2. Narų komanda ir elgesio taisyklės

3. Tiesioginis kontaktas

4. Darbas su manifoldu ir galimi gedimai

5. Pagrindiniai navigacijos (orientavimosi po vandeniu) įgūdžiai

6. Pratybos prieš panirimą

Būtini nardymo įgūdžiai

1. Turėti įgūdžių, nurodytų Bendrų nardymo įgūdžių 1.5 skirsnyje.

2. Gebėti nesustojus praplaukti ne mažiau kaip 375 metrus per mažiau nei 14 minučių. (Šį testą reikėtų atlikti vilkint plaukimo kostiumą, jeigu reikia, su šilumos izoliacija.)

3. Gebėti sulaikius kvėpavimą pranerti ne mažiau kaip 18 metrų.

4. Žinoti ir taikyti procedūras, kai sutrinka dujų tiekimas, pvz., atitinkamai dirbti su kranais, dalintis dujomis ir keisti reguliatorius.

5. Gebėti išleisti signalinį plūdurą panaudojant ritę

6. Gebėti naudotis tiesioginio kontakto ženklais riboto matomumo arba modeliuojamo nulinio matomumo situacijose.

7. Gebėti naudotis ritėmis.

8. Išmanyti apie, kurso metu naudojamą, nardymo įrangą.

9. Gebėti tinkamai elgtis, kai reikia dalintis dujomis, įskaitant atvejį, kai dujomis tenka dalintis ilgesnį laiką.

10. Parodyti gebėjimą panaudoti rezervinį prožektorių per mažiau nei 30 sekundžių.

11. Parodyti ne mažiau kaip tris judėjimo vandenyje būdus, kurie būtų tinkami atsargumo reikalaujančioje ir (arba) dumblinoje aplinkoje; vienas iš jų turėtų būti judėjimas atbulomis (back kick).

12. Parodyti gebėjimą veiksmingai naudotis kranais: perjungti reguliatorius, užsukti kraną per mažiau nei 15 sekundžių ir vėl jį atidaryti per mažiau nei 15 sekundžių.

13. Parodyti tinkamą gebėjimą naudotis vienu dekompresijos balionu.

14. Parodyti gebėjimą veiksmingai taikyti dekompresijos metodus, įskaitant gebėjimą tinkamai pasirinkti gylį ir laiką.

15. Parodyti gebėjimą tinkamai dalintis dujomis nedėvint kaukės.

16. Pademonstruoti gelbėjimo nardant būdus, taip pat gebėti išgelbėti sąmonę praradusį narą. Reikėtų atkreipti dėmesį į sąmonę praradusio ir apsinuodijusio dujomis naro gelbėjimo skirtumus.

17. Gebėti gerai valdyti plūdrumą ir trimą, t. y. leidžiamas kampas ne daugiau kaip 20 laipsnių, gylio amplitudė ne daugiau kaip 1 metras. Svarbūs vertinimo kriterijai yra plūdrumo kitimo dažnis ir narų gebėjimas kontroliuoti plūdrumą ir trimą.

Reikalavimai įrangai

Kiekvienas kurso dalyvis turėtų išmanyti apie visą toliau nurodytą įrangą ir ją turėti.

1. Balionai. Kurso dalyviai turi naudoti suporintus balionus, sujungtus izoliuojančiu manifoldu. Narai taip pat turi turėti galimybę naudotis vieno 50 proc. Nitrox dekompresinių dujų balionu.

2. Reguliatoriai. Du reguliatoriai suporintiems balionams ir vienas dekompresiniam balionui.

3. Nugarėlės sistema. Tai standi ir plokščia su minimaliu paminkštinimu plieninė arba aliumininė plokštė, kuri prie naro tvirtinama vientisu nailoniniu diržu. Šis diržas veriamas pro specialias išpjovas nugarėlėje, reguliuojamas ir fiksuojamas sagtimi prie juosmens. Tarpkojo diržas tvirtinamas prie nugarėlės apačios ir perveriamas per juosmens diržą, kad patikimai fiksuoti sistemą vertikalia kryptimi. Peilis tvirtinamas prie juosmens diržo kairioje pusėje. Ant šio diržo turi būti užverti penki D formos žiedai; pirmas nustumiamas ant kairiojo klubo, antras – sulig dešiniuoju naro raktikauliu, trečias – sulig kairiuoju naro raktikauliu, ketvirtas ir penktas tvirtinami prie tarpkojo diržo ir naudojami skuteriui arba kitai papildomai įrangai. Ant pečių diržų, žemiau D žiedų, turėtų būti nedidelės guminės juostelės atsarginiam prožektoriui (maitinamam trijų C dydžio galvaninių elementų) pritvirtinti. Sistema turi būti kuo paprastesnė ir neapkrauta nereikalingomis detalėmis

3. Plūdrumo kompensatorius. Plūdrumo kompensatorius turėtų būti tvirtinamas ant nugaros ir kuo paprastesnis. Ant jo neturėtų būti jokių pašalinių virvelių, kilpų ar kitų daiktų. Prie plūdrumo kompensatoriaus neturėtų būti pritvirtinta jokių suveržiamų juostelių ar bet kokios rūšies tamprių diržų. Be to, jis turėtų būti nedidesnės nei 80 lbs keliamosios galios. Kompensatoriaus dydis ir forma turėtų kursų metu naudojamo balionų dydį.

4. Ne mažiau kaip vienas laiko/gylio matavimo prietaisas.

5. Dekompresijos lentelės.

6. Kaukė ir plaukmenys. Kaukė turėtų būti nedidelės apimties; plaukmenys turėtų būti standūs, vientisi.

7. Ne mažiau kaip vienas pjovimo įrankis.

8. Vandeniui atspari užrašų knygelė.

9. Viena 30 metrų ilgio ritė kiekvienam narui.

10. Viena pagrindinė ritė ne trumpesnė kaip 90 m, kiekvienai komandai.

11. Vienas pagrindinis prožektorius. Pagrindinis prožektorius turėtų būti kuo paprastesnis; jis turi būti kanistrinis. Pagrindinių prožektorių galia turėtų būti lygi 50 vatų halogeninės lempos arba 10 vatų  (HID) lempos galiai arba didesnė.

12. Du atsarginiai prožektoriai. Atsarginiai prožektoriai turėtų būti maitinami dviejų arba trijų nepakraunamų C dydžio galvaninių elementų; jie turėtų kuo aptakesni; prožektoriaus gale turi būti kilpa karabino tvirtinimui. Prožektorius turėtų įsijungti ir išsijungti pasukus prožektoriaus “galvą”.

13. Nardymo sąlygas atitinkantis kostiumas

14. Ne mažiau kaip vienas signalinis plūduras kiekvienam narui.

15. Vienas rankinis kompasas.

16. Viena atsarginė kaukė.

Pastaba. Prieš pradėdami lankyti užsiėmimus, kurso dalyviai turėtų pasitarti su GUE atstovu dėl įrangai taikomų reikalavimų. Ar įranga atitinka GUE reikalavimus, sprendžia tik GUE ir GUE instruktorių atstovai. Kurso dalyviai turi turėti visą reikiamą įrangą arba ja pasirūpinti iki kurso pradžios. Apskritai geriau, jeigu kurso dalyvis mokysis nardyti naudodamas savo įrangą. Tačiau kurso dalyviai turėtų naują įrangą rinktis atsargiai, kad neįsigytų standartų neatitinkančios įrangos. Prieš pirkdami įrangą susisiekite su GUE atstovu. Informacijos apie rekomenduojamą įrangą galima rasti GUE svetainės skyrelyje, skirtame nardymo įrangai.